Outsourcing

Outsourcing - kompleksowa obsługa inwestora

Zaoszczędź czas i pieniądze powierzając nam prowadzenie bieżących spraw środowiskowych 


Do Państwa dyspozycji oddajemy grupę ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony środowisko, ekologii oraz prawa. Dzięki temu macie Państwo pewność, że Wasza firma/instytucja spełnia wszystkie wymogi prawne w w/w zakresie:

Proponujemy Państwu:
- audyt wewnętrzny,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby kontaktów z instytucjami publicznymi,
- nadzór nad dokumentacją wynikającą z aktualnych regulacji prawa ochrony środowiska,
- prowadzenie zestawień na potrzeby sprawozdawczości w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
- ewidencjonowanie wytwarzanych i składowanych odpadów – gospodarka odpadami,
- opracowanie sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu oraz naliczanie opłat produktowych,
- ewidencjonowanie emisji do wód i atmosfery, w tym wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- ewidencjonowanie poboru wód podziemnych lub powierzchniowych,
- prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie opłat za obrót substancjami kontrolowanymi,
- przygotowanie do wprowadzenia systemu zarządzania jakością i systemu środowiskowego (ISO 14001, EMAS),
- występowanie w imieniu Państwa podmiotu podczas kontroli organów inspekcyjnych.

Oczywiście w ramach naszej współpracy macie Państwo także możliwość stałego kontaktu z naszymi ekspertami w sprawa bieżących.